/ TurkFreeZone / İstatistikler

TurkFreeZone.Com İstatistik Bilgileri

- Aktif Üye Sayısı .................. : 346.418

- Mal Alış Talep Sayısı ........... : 14.035

- Mal Satış Talep Sayısı ......... : 82.376

- Toplam Talep Sayısı ............ : 101.101

- Alış ve Satış taleplerine verilen cevap sayısı .... : 351.230
(TurkFreeZone.Com üzerinden gerçekleşen )

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Üye Dağılımı

- Türkiye ............. : 106.688

- Almanya ............: 2.518

- Amerika .............: 2.205

- Çin ....................: 219.813

- Hindistan ............: 1.374

- Ingiltere ..............: 706

- Pakistan .............: 571

- Rusya .................: 469