/ TurkFreeZone / İstatistikler

TurkFreeZone.Com İstatistik Bilgileri

- Aktif Üye Sayısı .................. : 345.984

- Mal Alış Talep Sayısı ........... : 14.000

- Mal Satış Talep Sayısı ......... : 81.983

- Toplam Talep Sayısı ............ : 100.667

- Alış ve Satış taleplerine verilen cevap sayısı .... : 351.127
(TurkFreeZone.Com üzerinden gerçekleşen )

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Üye Dağılımı

- Türkiye ............. : 106.560

- Almanya ............: 2.517

- Amerika .............: 2.186

- Çin ....................: 219.623

- Hindistan ............: 1.371

- Ingiltere ..............: 705

- Pakistan .............: 570

- Rusya .................: 464